Kanun Kazançları ile kitabına uygun para kazanmak

Paylaş

kanun kazanclari kitabi Kanun Kazançları ile kitabına uygun para kazanmakGün geçmiyor ki İnternet üzerinde yeni birçok kazanç yöntemi ortaya çıkıyor. Bugünkü yazımda siz değerli İnternetKazançRehberi takipçilerim için çok farklı ve yeni bir kazanç yönteminden bahsedeceğim.

Kanun Kazançları adı verilen bu kazanç yöntemi ile devlete ait olan özel mülkiyetindeki arazi, kayıtlı arsa ve bina gibi taşınmazların yanında devletin hüküm ve tasarrufu altındaki bina, arsa, kara suları, göller, deniz kıyıları ile hazineye ait arazi ve arsalara yapılmış gecekondular ve diğer yapılaşmalarla işletme maksadı ile yapılacak olan tesislerle ilgili kanuni usül ve esaslarının, bu amaçla satın almak ya da kiralamak isteyenler tarafından bilinmesi gerekenler ve kanuni boyutlarının anlatılması amaçlanmış.

Kanun Kazaçları ile Hazine Arazileri ve Milli Emlak Hizmetleri

kanun kazanclari arazi resimleri Kanun Kazançları ile kitabına uygun para kazanmak

Bu kitapta anlatılan bilgiler ışığında hem kanuni usulleri öğreniyor aynı zamanda da kazancınızı oluşturuyorsunuz. Bu

Kitabın yazarının anlattıklarına göre; “Yıllarca görevi itibariyle insanlarımızın gece kondular, hazine arazileri, 2B araziler, meralar ve Milli Emlağın içerisine giren bu kitapta ayrıntılarıyla anlatılan konularda vatandaşlarımızın eksik bilgiler sahip oldukları ve bu nedenle bir takım kayıplar yaşadıkları ve kanunların onlara tanımış olduğu hukuki imkanlardan mahrum olduklarını görmüştür.  kanuni esaslara yönelik olarak Kanun Kazançları kitabında herkesi ilgilendirebilecek kısımlar bulunmaktadır.

Bu sebeple kişilerin Kanun Kazançları kitabındaki belirtilen hukuki esas ve yöntemlere uygun olarak hareket ettiğinde ileride meydana gelmesi söz konusu olan durumların önüne geçilmiş olunacaktır. Ancak Hak Kavramı iki taraflı bir meseledir. Sizlerin hakları olduğu gibi Devletinde hakları bulunmaktadır. Kitabın amacı devletinde haklarını öğrenerek hareket etmek ve devletimizinde hak kaybına sebep olmadan sizlere verdiği hukuki imkanlardan yararlanmanızdır.”

 Peki Kanun Kazançları Kitabında Neler Var?

Hazineye ait olan taşınamazlardan arazi, arsa, binaların alım-satımı, kiralı veya kirasız şekilde (Ecrimisilli kullanım) kullanım hakları, usül ve esaslar ile denizler, göller ve nehirlerden yararlanmanın usül ve esasları açık bir şekilde anlatılmıştır.

Kanun Kazançları Kitabından Bazı Konu Başlıkları

Hazineye Ait Araziler

  • Hazinenin yani Devletin Özel Mülkiyetinde bulunan Araziler
  • 2B Arazileri – Orman dışına çıkarılmış araziler
  • Hazinenin yani Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan araziler

Hazineye Ait Arazi Türleri

  • Orman Dışına çıkarılan araziler
  • Tarım Arazileri (tarlalar, zeytinlikler, çayırlar, meyve ve sebze alanları, bağ ve bahçeler ve benzer tarım alanları)
  • Tarım dışı araziler (su alanları, yerüstü ve yeraltı maden alanları, kumluk, çalılık, taşlık ve bataklıklar)
  • Konut ve Gecekondu alanları, nehir, göl ve deniz kıyıları ile dere yatakları, sit alanları
  • Ecrimisil ve Hukuki durumu
  • Hazineye ait taşınmazlarla ilgili Hazine Davaları ve Takipler

hazine arazisi satacak Kanun Kazançları ile kitabına uygun para kazanmak

 

Kanun Kazançları Kitabındaki Videolu Bölümler                            

Birinci Bölüm

İlk bölümde Devletin Özel Mülkiyetinde olan Hazineye ait (Arsa, Arazi, Bina vb.) taşınmazlar ile Devletin Özel Mülkiyetinde olmamakla beraber Devletin Hüküm ve Tasarrufundaki kısaca idaresinde olan Taşınmazların Mevzuatlarına göre alım-satımı, kiralanması ya da kirasız kullanım durumlarını, tüzel kişiliklere tahsis edilmelerini, tranpalarını, devirlerini kiralama çeşitleri (uzun,orta ve kısa süreli kiralamalar) ile  kiralanan arazi türleri, tarım amaçlı veya tarım dışı amaçlı kiralamalar, yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla faydalanma usülleri ve türleri anlatılmaktadır. Ayrıca kişilerin kanunla belirtilen süreyi aşan kirasız ve ecrimisilsiz kullanımlarından doğan hukuki durumları ile adlarına tapuya tescil edilme haklarının anlatımını kısa öz olarak anlatılmıştır.

1- Alımı,Satımı Örnek 2B Arazileri İle İhale Kanununa Göre Alımlar.

2- Kiralamalar Uzun,Orta,Kısa Olanlar ve Şartları.

3- Tranpalar,Sit Alanları ve Normal Olanlar.

4- Yeraltı-Yerüstü Kaynakları İle Faydalanılma Şekilleri.

5- Ecrimisil Konusu.

6- Kişilerin Adlarına Tescil Konusu.

7- İskanen veya Afet Nedeniyle Arazi Dağıtımları.

8- Zilyetlik Hakkı.

9- Tapuya Tescil Hukuku.

İkinci Bölüm

Gecekondular, Dağlar, Adalar, Meralar, Yaylak ve Kışlaklar, Özel Orman Alanları İçin Kiralamalar, Zeytinlik -Pamuk Ekimi, Ağaç Dikme, Bağ-Bahçe, Meyve Ağaçları, Hayvan Damları ve Hayvancılık Konuları.

Üçüncü Bölüm

Denizler, Göller, Nehirler, Kıyılar, Dereler ve Dere Yatakları, Balıkçı Barınakları İle Balıkçılık, Gemi Taşımacılığı, Deniz Sporları, Kanon-Şemsiye-Şezlog gibi Kıyı Ticaretleri İle İstimlaklar Ve Yollar, Köprüler, Camiler ve Umuma Tahsisli Olacak Yerler İçin.

Dördüncü Bölüm

Hazine Davaları

Yukarıda alım-satım, kiralama, ecrimisil, tahsis, tranpa, devir, temlik, zilyetlikle yapılacak tapu tescil davaları yani Gerçek ve Tüzel Kişilerle diğer kurum ve kuruluşların Devlet (Hazine ) ile aralarındaki hukuk çekişmesi ve devletin çeşitli hukuki alacak ve borçlarına ait davaları hakkında kısa bilgi.

 

 Kitabın Faydaları Nelerdir?

1- Kendi arazisi olmayan veya yeterli arazisi olmayan kişilerin, devlete ait arazilerden kanunlara göre kiralamak , Ecrimisilli olarak veya satın almak suretiyle  kullanılmaları durumunda:

    a) Zeytincilik yapmak, zeytin ağacı dikmek

     b) Buğday, arpa, yulaf, çavdar, pirinç, pamuk gibi tarım ürünleri ile bağ ve bahçecilik yapmak.

     c) Meyve ve sebzecilik işleri.

2 )Balık Üretimi, Balıkçılık, Gemi Taşımacılığı gibi Ticari faaliyetlerde bulunmak.

3) Hazine Arazileri üzerinde maden arama -çıkarma-taşıma vb ticari faaliyetler. (Maden Kanununa göre)

4) Hazineden orta ve uzun vadeli tarım amaçlı arazi kirala;

      a) Zeytincilik yap, zeytin ve zeytin yağı elde et.

      b) Yetişmiş ağaçlardan teraslama  yap, dayanıklı yakacak odun elde et.

5) Sulu alanlara kavak ağacı dik, 5-7 yıl içinde bina yapımında kullanılan çok pahalı kereste elde et.

6) Arazide mevzuatına göre özel gölet oluşturarak,balıkçılık yap veya tarım alanları sulama suyu depolayarak elde et.

7) Özel orman alanı olarak uzun vadeli kiralama yap,orman kanununa tabi olacak orman ürünü elde et veya üret.

8) Tarım dışı alanlarda ise çeşitli madenler elde etmek için ruhsat al,kirala maden işletmeciliği yap.

9) a) Hazineden arsa ,arazi satın al,paranı değerlendir ve mülkünü genişlet.

     b) İhtiyaç sahibi isen mevzuatına göre mülk sahibi ol.

     c) Gecekondu var ama evin yoksa gecekondu kanununa göre gereğini yap mesken sahibi ol.

10) Hazine arazisini 20 yıl veya daha fazla nizasız ve aralıksız malik niyetiyle kullanmış isen medeni kanuna göre ilgili Mahkemeye başvur ispat et ve o yerin Tapusunu alabilirsin.

NOT:Kiralamalarda kira konusu dışında kullanılamaz buna dikkat etmek gerekir.

11)Kanun kazançları kitabını al,oku kanunlara uy ve bu kanunlardan daima kazan.

 

>>> Kanun Kazançları Kitabını detaylı incelemek için tıklayın <<<

You can leave a response, or trackback from your own site.

Yorum Gönder

*

Powered by WordPress | For Free Cell Phones visit www.iFreeCellPhones.com | Thanks to Palm Pre Blog, Free MMORPG Games and Fat burning furnace review